HOME   OFFER    ABOUT US    CONTACT   
«Powrót

OFERTA

Działamy w branży reklamowo-marketingowej.
Specjalizujemy się w wymyślaniu i projektowaniu grafik i kampanii reklamowych.

Tworzymy i odświeżamy wizerunek firm, w tym logotypy, materiały reklamowe i linie produktowe.
Wymyślamy nazwy nowo zakładanych przedsiębiorstw i domen oraz strategie promocyjne.
Posiadamy duże doświadczenie w organizowaniu skutecznych kampanii reklamowych i wyborczych.
W naszych realizacjach wykorzystujemy własne ilustracje i fotografie.

 

Ponadto, naszym klientom zapewniamy:

- rysunki odręczne, satyryczne, ilustracyjne, itp.
- sesje zdjęciowe, reklamowe, produktowe i reportaże
- profesjonalną obróbkę zdjęć
- skład materiałów reklamowych, katalogów itp.
- wydruki offsetowe i wielkoformatowe realizowane przez www.kieleckadrukarnia.pl
- dobór odpowiednich gadżetów reklamowych


Nasza firma oferuje także usługi outdoorowe, takie jak:

- kompleksowa obsługa zakładów produkcyjnych w zakresie oznakowania komunikacyjnego, informacyjnego, BHP, itp.
- reklamy świetlne (kasetony, szyldy, itp.)
- oklejanie samochodów
- konstrukcje reklamowo-informacyjne
- montaże w/w

 

 

 

 

OFFER

We are a company operating in the advertising and marketing industry.
We specialise in developing and creating graphics and advertising campaigns.

We create and refresh company brands, including logos, advertising materials and product lines.
We invent names of newly established firms and their internet domains as well as marketing strategies.
Our team has vast experience in organising effective advertising and election campaigns.
In our realisations we use our own illustrations and photographs.

 

Moreover, we provide our Clients with the following:

- hand drawings, satirical drawings, illustrations, etc.
- photo sessions: advertising, packshot and reportage photography
- professional photo editing
- design of advertising material and catalogues, etc.
- offset and solvent printing realised by www.kieleckadrukarnia.pl
- selection of appropriate advertising gadgets

 

Our company also offers outdoor services, such as:

- comprehensive services to production plants in the field of communication, information and OHS/OSH signage, etc.
- illuminated advertising signs (neon signs, advertising light boards, etc.)
- professional car wrapping
- advertising and information constructions
- installations of the above-mentioned